dimecres, 7 de març de 2018

Em trasllado a MaInKiVi

Fa temps que he abandonat el blog i això es degut a que m'he estat dedicant en ple a a meva web oficial en format Wiki:
https://mainkivi.info
En aquesta web estic afegint dia a dia informació relacionada amb linux, linkat i tot el que se sobre programari lliure.
Naturalment, no esborraré aquest blog perque tinc molta informació que encara no he passat però, si voleu veure més vos convido a visitar a meva web.


divendres, 6 d’octubre de 2017

Treballant amb la Raspberry Pi 3

Ja feia temps que tenia al cap montar un centre multimèdia de baix cost amb una Raspberri Pi, i al final ja he tirat. El primer és tenir el material naturalment la Raspberry Pi 3 i una caixa per poder montar-la, en aquest cas el Pack Aukru amb disipadors de calor

El seu montatge  no és complicat a part de que porta les eines per fer el montatge. Primer apeguem els disipadors i per últim atornillem la Raspberry Pi a la caixa ( cal tenir pols... jo no en tinc...)

Per últim connectarem el monitor per HDMI, cable de xarxa ( també porta Wifi per si no tenim cable ), un teclat per USB i disposar d'una tarja MicroSD per ficar el Sistema Operatiu.

La meva primera prova es fa amb Ubuntu Mate 16.04 per montar un micro-ordinador. Els requeriments mínim és tenir una tarja de 6GB mínim per acollir el sistema. Podeu descarregar la imatge:
https://ubuntu-mate.org/raspberry-pi/
Recomano utilitzar una distro linux i després de descarregar la imatge fer des d'un terminal:
sudo apt-get install gddrescue xz-utils
unxz ubuntu-mate-16.04.2-desktop-armhf-raspberry-pi.img.xz
sudo ddrescue -D --force ubuntu-mate-16.04.2-desktop-armhf-raspberry-pi.img /dev/sdx
on sdx és la tarja microSD, ho podem esbrinar escrivint al terminal:
sudo lsblk 
o
sudo fdisk -l
Una vegada acabat el procés fiquem la microSD a la Raspberry i l'engeguem tot connectant el cabl microUSB.


He de reconeixer que esperava menys i m'ha satisfet el funcionament, però volia un Centre Multimèdia, així que preparo una segona tarja microSD i descarrego OpenElec, una distribució amb la única funció és instal.lar-se i executar el programa Kodi
Home

Per descarregar-lo entrem en la web i anem a la secció Download i anem directament a la secció Raspberri Pi.
Es descarrega un fitxer comprimit, el descomprimim amb:
gunzip -d OpenELEC-Generic.x86_64-6.0.0.img.gz
i el volquem a la tarja microSD amb
sudo dd if=OpenELEC-RPi2.arm-8.0.4.img of=/dev/sdb bs=4M
Potser no es tan atractiu com una instal.lació d'Ubuntu però es ràpid i intuïtiu.Ara només cal connectar-la a una TV o a un projector, la mateixa sortida HDMI ja incorpora audio però si cal, la Raspberry te una sortida de jack per auriculars o altaveus.
En el meu cas, connecto Kodi a carpetes compartides per Samba tot i que també es queda una carpeta al microSD en ext4 o detecta automàticament el que connectem per USB.


Per fer-ho rodó, podem substituir el teclat per un teclat multimedia inhalambric com aquest:


https://www.amazon.es/gp/product/B00YDSSB6A/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1


NOTA!!!
La Raspberry no te botó d'engegada o aturada, per engegar-lo només cal endollar la llum pel microUSB i per apagar-lo, utilitzant el sistema i desendollar-lo.


diumenge, 4 de juny de 2017

Creant la meva Linkat

Per diverses raons, moltes vegades els usuaris volen tenir una interfície molt similar a la de windows per no "perdre" tant. I després de mesos de treball he fet uns petits canvis en la LinkatEdu1604 original afegint les icones i el tema de colors de windows 10 a més de deixar-los tots per defecte i afegint un parell d'actualitzacions i scripts. Li he anomenat... LINKDOWS ( ja se que el nom te conya... )


El que he fet és agafar una LinkatEdu 16.04 com a base, per això cal descarregar la ISO de la pàgina oficial.
Ara instal.larem certes dependències al nostre equip ( es recomana ser linkat o ubuntu 16.04 o superior ).
sudo apt-get install dumpet xorriso squashfs-tools gddrescue
Ara crearem un directori de treball temporal i accedirem a elll:
mkdir ~/custom-ubuntu
cd ~/custom-ubuntu
Dins mourem la iso descarregada i continuem amb la descompressió i muntatge:
xorriso -osirrox on -indev linkat-edu-16.04-amd64.iso -extract / custom-iso
A partir d'ara ens convertirem en root per evitar problemes de permisos ja que hi han ordres que necessiten ser sudoers
sudo -s
i procedim a desempaquetar la iso per poder editar-la
unsquashfs custom-iso/casper/filesystem.squashfs
Copiem el resolv.conf per dotar d'internet a la imatge i canviem la ruta per estar dins de la imatge i treballar en ella:
cp /etc/resolv.conf ~/custom-ubuntu/squashfs-root/etc/
chroot squashfs-root/ 
Fem uns petits moviments previs:
mount none -t proc /proc; mount none -t sysfs /sys; mount none -t devpts /dev/pts
I a partir d'ara ja treballem des de la imatge. Primer actualitzarem repositoris i instal.laré paquets que necessitaré per treballar una vegada instal.lat com son el congelador les dependències per instal.lar impressores compartides i el muntador d'unitats.
apt update
apt install -y samba smbclient cups htop gnome-tweak-tool tfreezer linkat-muntador-unitats
I ja que estic, actualitzo els navegadors i depencències amb:
apt install -y firefox chromium-browser --only-upgrade
Si cal, també podria actualitzar tot el sistema però he comprovat que al cap i a la fi la imatge és molt mes pesada.
A partir d'ara puc fer més canvis i pesonalitzacions, per exemple, afegir el recull dels meus scripts i les icones i tema de windows 10. 
Per norma les deixo en /opt:
cd /opt
Afegeixo els scripts:
wget http://kikevilchez.ddns.net/varios/ISOS/LinkatAbahataR/scripts.tar.gz
tar xzvf scripts.tar.gz
Afegeixo el perfil personalitzat per defecte i els temes previament modificat a skel:
wget http://kikevilchez.ddns.net/varios/ISOS/LinkatAbahataR/skel.tar.gz
i descarrego el conjunt d'icones i temes de colors per Windows10 ( si no volem que aquest sigui el tema per defecte no cal descarregar el fitxer skel.tar.gz.
wget http://kikevilchez.ddns.net/varios/ISOS/LinkatAbahataR/win10tema.tar.gz
i descomprimeixo i fico al lloc
tar xzvf skel.tar.gz
mv /etc/skel /opt/skel.orig
mv skel /etc
tar xzvf win10tema.tar.gz
mv Windows-10-Icons-master /usr/share/icons
mv Windows-10-master /usr/share/themes
rm -r *.tar.gz
Ara ja podem sortir del chroot i prepararem la ISO.
exit
umount -f squashfs-root/proc squashfs-root/sys squashfs-root/dev/pts
rm custom-iso/casper/filesystem.squashfs
mksquashfs squashfs-root/ custom-iso/casper/filesystem.squashfs
dd if=linkat-edu-16.04-amd64.iso bs=512 count=1 of=custom-iso/isolinux/isohdpfx.bin
cd custom-iso/
xorriso -as mkisofs -isohybrid-mbr isolinux/isohdpfx.bin -c isolinux/boot.cat -b isolinux/isolinux.bin -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -eltorito-alt-boot -e boot/grub/efi.img -no-emul-boot -isohybrid-gpt-basdat -o ../custom-ubuntu.iso .
cd ..
ls
fdisk -lu custom-ubuntu.iso
dumpet -i custom-ubuntu.iso
isoinfo -d -i custom-ubuntu.iso
xorriso -indev custom-ubuntu.iso -toc -pvd_info
mv custom-ubuntu.iso Linkdows1604x64.iso
cd ~/custom-ubuntu
rm -r custom-iso squashfs-root/
Després d'aquest llarg procés s'esborrem les carpetes temporals i nomes quedaràn les IOS de LinkatEdu original i la Linkadows1604x64.iso.
Si ens fixem, la ISO passa a tenir més de 2 GB, un espai considerable però que ja portarà tot el programari necessari per treballar.
Ara només cal "cremar" la ISO en un pendrive o un DVD i a instal.lar.Referències: